Svartström, Robin

Sköld: I silver en av vågskuror bildad svart höjd spets vari ryggsidan av en uppstigande kvinnogestalt klädd i dok med armarna utsträckta efter sidorna, allt av silver, hållande i vänster hand ett ankhkors av guld och i höger hand en liljeblomma av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: Sex i knippe ställda eklöv av guld belagda med ett svart stående lönnlöv och vid stjälkarna sammanhållna av tre ekollon av guld ställda ett över två.
Registrering: SV-715
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...