Svensson, Christian

Sköld: I rött en liggande hjort av guld, däröver en av tinnskura bildad ginstam av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En bevingad jordglob, blå med kontinenter av guld, med dexter vinge blå och sinister av guld.
Registrering: SV-264
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...