Swärdh, Johannes

Sköld: I guld en svart ekoxe, åtföljd ovan av en röd ginstam belagd med två korslagda svärd av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett rött uppstigande lejon med blå beväring hållande ett svärd av guld.
Registrering: SV-451
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...