Szeto, Sara

Sköld: I blått två motvända svanar av silver med vänster- respektive högerfoten mötande varandra, stående på en av ett bågsnitt bildad stam av guld belagd med sex hjärtan, ordnade tre, två och ett.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppkommande svan av silver mellan två blå vingar.
Registrering: SV-599 och SVR 819/2022
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...