Töremar, Jonas

Sköld: Genom ett sänkt mantelsnitt delad i silver, vari tre röda björklöv, ett över två, och blått, vari ett gudslamm av silver med en gloria av guld, bärande på en stång prydd med ett klöverbladskors av guld, huvudet sinistervänt.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Halsen och huvudet av en bagge av silver.
Registrering: SV-555
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...