Trensén, Sebastian

Sköld: I rött en balkvis ställd sabel korslagd med en ginbalksvis ställd pil, båda av silver och överlagda med en femuddig stjärna av silver belagd med en blå sexhörning.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande knölsvan med lyftade vingar av silver med röd beväring.
Registrering: SV-484
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...