Ulltjärn, Julius

Sköld: I rött en tvärsnittsskiva av en ekstam med fyra i kors ställda utväxande löv och med fyra i andreaskors ställda utskjutande pilspetsar, allt av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En röd räv med beväring av guld, hållande i höger tass en ekkvist och i vänster tass en pil, uppstigande ur en krans av fyra uppåtställda eklöv och fyra uppåtvända pilar, varav tre eklöv och två pilar synliga framifrån, allt av guld.
Registrering: SV-6
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...