Wållertz, Bertil

Sköld: I guld en röd älghornskrona och däröver en av en tinnskura bildad blå ginstam.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande älg med röd beväring delad medelst en tinnskura i guld och blått.
Registrering: SV-90
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...