Warkander, Christoffer

Sköld: I fält av guld, bestrött med röda rosor, en upprest grön ulv med röd beväring.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En grön vildman uppstigande ur en krans av röda spetsar, varav tre synliga framifrån, samt hållande en spade i höger hand och en timmeryxa i vänster, båda av guld.
Registrering: SV-207
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...