Wasling, Jesper

Sköld: I grönt en avhuggen kärve av guld med två ax lämnade oavhuggna och nedhängande.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två gröna korpvingar med vingpennor av guld.
Registrering: SV-10 och SVR 763/2017
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...