Wiggur, Anette

Sköld: I fält, kluvet i silver och grönt, ett timglas mellan två blixtar, däröver en medelst fjällskura bildad ginstam, allt av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två motvända gripar av guld med drakvingar, draksvansar och draktungor, samt med röd beväring, hållande en svart eldkorg med eldsflamma av guld, därunder en hängande kedja av silver.
Registrering: SV-287
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...