Wittboldt, Fredrik

Sköld: I blått fem bjälkvis ställda strängar varav de tre övre överlagts med en smal stolpe förenade med bjälkarna, allt av silver.
Registrering: SV-623
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...