Albin, Gustaf

Sköld: I grönt ett kors av silver med nedtill utväxande trädrötter, däröver en ginstam av silver belagd med ett grönt bevingat hjul, åtföljt på vardera sidan av en lingonklase med tre röda lingon och tre gröna blad.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppflygande duvhök av silver.
Registrering: SV-413
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...