Anderberg, Magnus

Sköld: I rött en ginbalk av guld, belagd med två röda uppåt öppna hästskor, åtföljd ovan av två korslagda värjor av guld och nedan av en balkvis ställd fläkt uggla av guld med röd beväring.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två röda ugglevingar, dexter överlagd med nedre delen av en ginbalk av guld belagd med en röd uppåt öppen hästsko, sinister överlagd med övre delen av en ginbalk av guld belagd med en röd uppåt öppen hästsko.
Registrering: SV-315
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...