Ardstål, Anders

Sköld: Styckad i silver och blått och belagd med en fläkt örn av motsatta tinkturer och med röd beväring, i höger fot hållande en smideshammare av guld och ovan åtföljd av en blå fyruddig stjärna belagd med en rundel av guld.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande åt dexter seende lejon av silver med beväring av guld, hållande i höger tass en stav och i vänster en kalk, båda av guld.
Registrering: SV-607
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...