Ball, Martin

Sköld: I guld en grön bjälke belagd med tre fläkta örnar av guld med röd beväring, åtföljd ovan av en borg och nedan av en lilja, båda röda.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En gående röd drake.
Registrering: SV-396
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...