Bergström, Patrik

Sköld: I blått ett berg av silver genomskuret av två av vågskuror bildade blå strängar löpande parallellt med en av en vågskura bildad grön vänster snedstam.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett liggande lejon av guld hållande en Kung Karls spira med grön stjälk och gröna blad och med blommor av guld.
Registrering: SV-327
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...