X Nordiska Heraldiska Konferensen

Den 30 maj till 2 juni 2019 arrangeras den X Nordiska Heraldiska Konferensen på Akershus fästning i Oslo. Temat är militär heraldik. 

Konferensens syfte är att genom vetenskapliga föredrag behandla den militära heraldikens användande och utveckling, huvudsakligen avseende de nordiska länderna. Med militär heraldik avses vapen, flaggor, fanor och andra kännetecken och symboler som används idag eller har använts historisk inom samtliga försvarsgrenar.

I samband med konferensen högtidlighålls både Norsk Heraldisk Forenings 50-årsjubileum och Societas Heraldica Scandinavicas 60-årsjubileum. Mer information om konferensen finns på www.heraldik.org och www.10nhk.no.

Vi ses i Oslo!

Du gillar kanske också...