Borgesten, Andreas

Sköld: I blått en borg av silver med tre krenelerade torn, det mittersta högst, samt med svarta fönster och port, stående på en grön stam belagd med en snedruta av silver.
Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En trana av silver med hjässa, näbb och ben röda, hållande två korslagda dalbilar av guld med silverspetsar i vänster fot.
Registrering: SV-639
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...