Brodin, Fredrik

Sköld: I fält av silver ett uppskjutande blått treberg belagt med en genomgående bro av silver i tre spann och med spetsigt krön och ovan åtföljt av tre blå rundlar, ordnade en över två.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två blå vingar.
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...