Dahlberg, Örjan

Sköld: I blått en utåtseende uggla av silver med beväring av guld, i höger ben hållande ett timglas av silver och stående på ett treberg av guld, åtföljd ovan av en ginstam, bildad av ett trappgavelsnitt och schackrutad i svart och silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En fyruddig stjärna av guld uppskjutande ur en röd båt.
Registrering: SV-292
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...