Falkenäng, Peter

Sköld: I grönt en fläkt falk av silver med beväring av guld hållande i klorna en öppen krona av guld.
Hjälmtäcke: Grönt och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Mellan två röda vingar, belagda med två av vågskuror bildade bjälkar av guld, ett svart treberg, varifrån ett störtat i treberget nedstucket svärd av guld.
Registrering: SV-569
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...