Falkljung, Emma

Sköld: I silver en fläkt svart falk, därunder en av strålskura bildad stam av purpur.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld hållande en blixt av purpur.
Registrering: SV-309
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...