Forsberg, Niklas

Sköld: I svart fält bestrött med sexuddiga stjärnor av guld och med en av grankvistskura bildad stam av silver, ett stolpvis ställt svärd av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Svart bestrött med sexuddiga stjärnor av guld och fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två svarta vingar beströdda med sexuddiga stjärnor av guld.
Registrering: SV-602 och SVR 798/2020
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...