Hägerlund, Olof

Sköld: I fält, delat i blått och guld, en häger av silver med röd beväring stående på ett grönt treberg och hållande en svart sten i vänster fot.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En häger av silver med röd beväring hållande en svart sten i vänster fot.
Registrering: SV-70
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...