Hargehäll, Johan

Sköld: I blått en spets av silver belagd med ett blått hjärta, åtföljd dexter av en sol av silver, sinister av en lyra av silver och nedan av en av en vågskura bildad stam medelst vågskura tre gånger delad i blått och silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En lagerkrans av silver.
Registrering: SV-589
Teckning: Lars Trägen

Du gillar kanske också...