Hellström, Leif

Sköld: Genom mantelsnitt delad i silver och blått, vari en av bågsnitt bildad stam av silver, belagd med två av vågskuror bildade blå bjälkar.
Registrering: SV-582
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...