Hillberg, Albin

Sköld: I grönt ett upprest krönt bevingat lejon av silver, med krona och beväring av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett krönt bevingat lejon av silver, med krona och beväring av guld, hållande i höger tass ett svärd och i vänster ett ankare, båda av guld.
Registrering: SV-546
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...