Holmqvist, Peter

Sköld: I fält, medelst sparrsnitt två gånger delat i grönt, guld och blått, ett träd, vars blad är till hälften av alm och till hälften av ek, i det övre och det nedre fältet av guld och i det mellersta grönt.
Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Halsen och huvudet av en oxe, allt av guld.
Registrering: SV-359
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...