Hübbert, Stefan

Sköld: I blått en balk schackrutad i två rader i svart och silver, åtföljd ovan av en lilja av guld och nedan av en ginbalksvis ställd hammare av silver med skaft av guld över ett städ av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En upprest bevingad enhörning av silver med horn, beväring, man, svans och vingpennor av guld.
Registrering: SV-351
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...