Husblad, Roger

Sköld: I svart en sparre av guld och däröver en ginstam av guld belagd med tre svarta lindblad.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande svart grip med röd beväpning, i sin högra klo hållande ett svärd av guld och i sin vänstra ett lindblad av guld.
Registrering: SVR 482/1995
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...