Issal, Krister

Sköld: I svart ett uppstigande lejon av silver med blå beväring i höger tass hållande en saltkristall av silver.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två svarta vingar med vingpennor av silver.
Registrering: SV-659
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...