Jennerstål, Tomas

Sköld: I blått tre av vågskuror bildade sänkta bjälkar av silver åtföljda ovan av tre kärvar av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett gående svart vildsvin.
Registrering: SV-475
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...