Johansson, Mats

Sköld: Kvadrerad i grönt och silver, belagd med två korslagda blocknycklar av motsatta tinkturer, åtföljda av fyra ovanifrån sedda sexkantsmuttrar, en över varje delningslinje, av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två bepansrade armar av silver hållande ett motorcykelstyre av silver monterat på ett par ur vulsten uppkommande gröna övre gaffelben, med strålkastare, signalhorn och övre delen av framskärm, allt av silver.
Registrering: SV-398
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...