Jonzon, Fritz

Sköld: Styckad i guld, vari en framkommande röd lindorm med blå beväring, krönt med en öppen krona och utmed ryggen försedd med en man, allt blått, åtföljd nedan av ett svart fallande sjöblad, och svart, vari ett halvt kugghjul av guld mötande styckningslinjen, den övre delen även mötande lindormens kropp.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En nedtill ihopringlad röd lindorm med blå beväring, krönt med en öppen krona och utmed ryggen försedd med en man, allt blått, hållande två korslagda stänger av guld upptill formade som veteax och försedda med var sin flaggduk, dexter flagga blå med tre av vågskuror bildade bjälkar av guld, sinister flagga av guld med tre blå av vågskuror bildade bjälkar belagda med av vågskuror bildade strängar av silver.
Registrering: SV-528
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...