Jonzon, Fritz

Sköld: I silver en svart sänkt balk nedtill bildad av en tinnskura och däröver ett sinistervänt uppstigande blått gloson med eldtunga och beväring i rött.
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...