Jonzon, Fritz

Sköld: I silver en svart sänkt balk nedtill bildad av en tinnskura och däröver en uppstigande blå sinistervänd gloso med röd eldtunga och röd beväring.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppkommande blåklädd arm av silver hållande en blå konstnärspensel, mellan två fanor med stänger av silver och svarta fandukar, belagda med var sitt uppkommande veteax av guld.
Registrering: SV-729
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...