Jörnmarker, Max

Sköld: Två gånger styckad i blått, vari ett lejon av guld med röd beväring, guld, vari ett rött svärd, och rött, vari ett borgtorn av guld.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande sol av guld.
Registrering: SV-407
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...