Juhlin, Linda

Sköld: I svart en bevingad kvast av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Tre uppskjutande kvastar av guld.
Registrering: SV-539
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...