Kärnefelt, Bertil

Sköld: I blått ett krenelerat torn åtföljt nedan av tre av vågskuror bildade smala sänkta bjälkar, allt av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett krenelerat torn av silver mellan två gröna ekkvistar.
Registrering: SV-382
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...