Kjellberg, Fredrik

Sköld: I svart en spets av silver belagd med en röd passare, åtföljd nedan av ett rött berg; spetsen åtföljd av två inåtvända bakåtseende korpar av guld.
Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: En svart fläkt korp med röda ögon och beväring samt vingpennor av guld.
Registrering: SV-713
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...