Linders, Johan

Sköld: Två gånger kluven och två gånger delad; hörnfälten gröna och belagda med vartdera ett lindblad av silver, mittfältet blått och belagt med en femuddig stjärna av silver samt de övriga fälten av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En blå grip med drakvingar och med röd beväring, hållande med höger framben en grön palmkvist.
Registrering: SV-304
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...