Luckmann, Sven Olov

Sköld: I fält av guld en halv svart dubbelörn med röd beväring och därunder tre fyrbladiga rosor, ordnade två över en.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En sköld delad i silver och rött mellan två oxhorn av guld, vardera besatt på framsidan med tre röda rosor.
Registrering: SVR 399/1989
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...