Norstedt, Jakob

Sköld: Delad i silver, vari övre hälften av en röd oval belagd med två korslagda släggor av guld, och blått, vari en av ett bågsnitt bildad stam av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande röd bergsman, hållande i höger hand en bergsmansyxa av guld och i vänster hand ett brev av guld belagt med ett rött svinhuvud.
Registrering: SV-311
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...