Olsson, Erik

Sköld: Styckad i silver, vari ett avslitet blått örnhuvud med röd beväring, och blått, vari en avsliten järvtass av silver med röd beväring.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två blå örnvingar.
Registrering: SV-250
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...