Proschwitz, Austin von

Sköld: I rött en huvudlös stegrande häst av silver åtföljd nedan av en av karvskura bildad stam, av karvskura tre gånger delad i guld och rött.
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...