Qvarnström, Eugen

Sköld: I fält, kluvet i rött och silver, ett kvarnhjul kluvet i silver och blått, och en av en vågskura bildad stam kluven i silver och blått.
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två vingar, dexter röd, belagd med en av en vågskura bildad stam av silver, och sinister av silver, belagd med en dylik blå stam.
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...