Rosenqvist, Saga-Elektra Brage

Sköld: Kluven: 1. I silver en av en blomlös roskvist bildad grön ginsträng med röd beväring (Rosenqvist); 2. I silver två gröna liggande, stolpvis ställda kopplade lyror med svarta strängar (Brage).
Registrering: SV-619 (Brage)
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...