Salomonsson, Carl-Henry

Sköld: Delad i guld vari ett rött smidesstäd, och rött, vari ett balkvis ställt veteax i guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon delat i guld och rött och med blå beväring, hållande i tassarna ett svart armborst med svart sträng och pil samt pilspets av silver.
Registrering: SV-627
Teckning: Martin Trägen

Du gillar kanske också...