Samuelsson, Jerry

Sköld: I fält av guld bestrött med tolv blå pilspetsar en uppkommande röd lejontass hållande ett blått balkvis ställt, spänt och laddat armborst.
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En röd uppkommande lejontass hållande ett blått spänt och laddat armborst.
Registrering: SV-406
Teckning: Kim Dohm-Hansen

Du gillar kanske också...