Sjölund, Owe

Sköld: I silver en heraldisk källa av blått och silver, åtföljd ovan av tre lövträd med röda stammar och delvis sammanvuxna gröna lövverk.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande lax av silver med röd beväring.
Registrering: SV-219
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...