Statens Försvarshistoriska Museer

Sköld: I svart fält en stjärna av guld. (Krönt med kunglig krona samt omgiven av lagerkvistar och lagd över ett stolpvis ställt svärd, allt av guld.)
Teckning: Ronny Andersen

Du gillar kanske också...